Bolaier תעשיית ושות', מוגבלת

אמצעי זהירות לשחק עם קטנועים לילדים

Jan 08, 2018

1. קטנוע יש להשתמש במקום בטוח, להימנע הכביש וכמה אזורים לא בטוחים;

2. חייבים להשתמש בציוד בטיחות, כגון נעלי ספורט, קסדות, פרק כף היד, וכו ', לעשות עבודה טובה באמצעי בטיחות;

3. חשיפה גרועה בלילה, לכן אל תשתמש:

4. ילדים מתחת לגיל 8 חייבים להיות בשימוש במצבים מוגנים;

.5 ודאו שהברגים והאומים במצב טוב לפני השימוש;

.6 כאשר נעשה שימוש במידה מסוימת, החלף את הצמיגים החדשים, כדי למנוע את כשל הבלם הנגרם על ידי צמיג הצמיגים;

7. אין לשנות באופן שרירותי את המבנה למען הביטחון.