Bolaier תעשיית ושות', מוגבלת

תחזוקה של סוללה עבור קטנוע חשמלי

Jan 08, 2018

אורך החיים של הסוללה חומצה עופרת המשמש קטנוע חשמלי יש הרבה מה לעשות עם תחזוקה של שימוש יומיומי של המשתמשים.

1. לפתח עם השימוש של ההרגל של טעינה, כך הסוללה לעתים קרובות לשמור על כוח מלא המדינה.

2. על פי לוח הזמנים כדי לקבוע את אורך החיוב, שליטה 4-12 שעות, לא זמן תשלום.

3. סוללה במשך תקופה ארוכה של זמן, את הצורך בחשמל הולם, תוספת חודשית.

4. בהתחלה במעלה ההר, הרוח כאשר הדוושה לסייע.

.5 בעת טעינה לשימוש במטען תואם, המוצב במקום מאוורר קריר, כדי למנוע טמפרטורה גבוהה ולחות, אל תתנו מים למטען כדי למנוע תאונות חשמל.