Bolaier תעשיית ושות', מוגבלת

הבית > תערוכה > תוכן

נקודת תשומת הלב כאשר ילדים משחקים קטנוע

Jan 08, 2018

1. ללבוש ציוד מגן טוב.

ילדים בגלל איזון גרוע, כאשר רכיבה על קטנוע קל ליפול, אז קבוצה של ציוד רכיבה חשוב מאוד, במיוחד קסדות, יכול להגן על הראש של הילד, כדי למנוע פגיעה.

2. מצא נסיעה טובה.

כאשר ילד רוכב קטנוע, הוא לא יכול ללכת למקום כי הוא מחוספס מדי וקל לטיול. באופן כללי, החלל הוא הטוב ביותר שבו אין רכב להולכי רגל.

3. תמיד לצפות הילדים שלך.

כאשר הילדים הקטנים רוכבים על הקטנוע, ההורים אינם נודדים, או משוחחים עם אחרים, ברגע שהילד ברח בצרות. במיוחד כאשר אתה יורד, קל להיות מסוכן.